Par biroju

Artura Vaišļas Madonas Juridiskais birojs par godīgām un saprātīgām cenām sniedz juridiskos pakalpojumus un konsultācijas dažādos tiesību jautājumos.

Nodrošināta konfidencialitāte. Katram klientam garantēta individuāla un godīga pieeja problēmu risināšanai. Aizsargājot klienta tiesiskās intereses palīdzēšu Jums pieņemt vispareizāko lēmumu, labāko un racionālāko risinājumu katrā gadījumā. Tieši Jūsu problēmu risināšanai tiks piesaistīts tiešu Jums vajadzīgais advokāts, notārs, tulks, novērtētājs, eksperts, privātdetektīvs un citi speciālisti. Mutiskas un rakstveida konsultācijas, arī internetā. Nepieciešamības gadījumus izbraucu pie klienta. Ar Latvijas Republikas konsulātā notariālā akta veidā vai pie zvērināta notāra noformētu pilnvaru, pārstāvu ārzemēs dzīvojošos.

Birojs ir pieejams un „draudzīgs” senioriem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī māmiņām ar bērniem ratiņos. Ērta auto novietošana.

Arturs Vaišļa

Pakalpojumi

Konsultēšu par administratīvo procesu iestādē un tiesā, administratīvā procesa principiem, privātpersonu tiesību un interešu aizsardzību. Izvērtēšu valsts vai pašvaldības iestādes administratīvo aktu un sniegšu atzinumu par iespējām to apstrīdēt vai pārsūdzēt tiesā, kā arī skaidrošu no apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas izrietošas sekas. Konsultēju par atlīdzības piedziņu no valsts, pašvaldības iestādēm par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību. Pārstāvēšu Jūsu intereses iestādē vai tiesā. Pilsonības un imigrācijas jautājumi.

Konsultācijas ģimenes tiesību jautājumos. Sagatavoju laulības līgumus un veicu to reģistrāciju. Laulāto mantisko attiecību reģistrā. Laulību šķiršanas dokumentu sagatavošana, juridiskās palīdzības sniegšana tiesvedības procesos, kas ir saistīti ar laulāto mantas sadali, saskarsmes tiesības ar bērniem, adopcijas nodibināšanu vai izbeigšanu, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu un paternitātes noteikšanu. Sagatavoju vienošanos par uzturlīdzekļiem, kā arī prasības pieteikumus par uzturlīdzekļu piedziņu.

Juridiskais atbalsts nekustamo īpašumu un cirsmu pirkšanai/pārdošanai, nomāšanai, dzīvojamo telpu īrēšanai, īpašumu pārvaldīšanai.

Līgumu sagatavošana, noformēšana, analīze un koriģēšana.

Konsultācijas mantojuma tiesību jautājumos. Testamentu un mantojuma līgumu sagatavošana. Klienta interešu pārstāvība mantojuma strīdos un mantojuma lietās. Testamentu un mantojuma līgumu apstrīdēšana tiesā. Palīdzība mantojuma lietai nepieciešamo dokumentu vākšanā. Tajā skaitā radniecības noteikšanā.

Uzturlīdzekļu piedzīšana no bērniem. Konsultēju par iekārtošanu pansionātos. Par uztura līgumu. Sagatavoju nepieciešamos dokumentus. Uztura līguma reģistrācija.

Konsultēju krimināllietās. Sagatavoju iesniegumus un pieteikumus policijai, prokuratūrai, tiesām un citām valsts institūcijām. Sagatavošu apelācijas vai kasācijas sūdzību. Krimināllietās izstrādāju aizstāvības pozīciju. Pārstāvu cietušos krimināllietās un tiesās. Valsts kompensācija cietušajam. Izlīguma noslēgšana. Konsultēju par iespēju atjaunot reputāciju. Morālā kaitējuma atlīdzības piedziņa no valsts par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību.

Klientu pārstāvība Valsts un pašvaldību institūcijās, civilprocesos visu līmeņu LR tiesu instancēs, un šķīrējtiesās. Pieteikumu, prasības pieteikumu, paskaidrojumu, blakus sūdzību, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana. Tajā skaitā Satversmes tiesai un Eiropas Cilvēktiesību tiesai. Juridiskā palīdzība arī tiesu spriedumu izpildei, sadarbojoties ar tiesu izpildītājiem.

CV ir svarīgākais dokuments darba meklētājam. Veiksmīgas karjeras uzsākšanai ieteikšu vai izstrādāšu efektīvu CV, Motivācijas vēstuli, pieteikuma vēstuli.

Te ir pievienotas nelabotas pieteikuma vēstules un CV, kas Jums saprotamu iemeslu dēļ neizturēja pirmo atlases kārtu:

Pieteikums bez CV:
“Labdien.
Sieviete ar pārdevējas profesiju un pieredzi no 19... g.,un pēdējo darba pieredzi (31.08.2015).SIA ......firmas veikaliņš(..... produkcija).Esmu:kārtīga,iskatīga,atbildīga un centīga,jo pārdevējas darbs:vienmēr ir bijis sirds darbs.Ar savu sirsnīgo raksturu un pievilcīgo iskatu:ļoti labi pielāgojos, dažāda vecuma cilvēkiem.Esmu:bez sliktiem ieradumiem. Valodu zināšanas: Latviešu, Krievu, Lietuviešu, Angļu-Elementary.Dzīvoju centrā.Vēlētos: strādāt par pārdevēju Jūsu veikaliņā.”
Darba devēja viedoklis:- Nesapratu, ko viņa taisās pārdot sevi vai ... :))))

“Jaunietis, 34 gadi meklē darbu.”
Darba devēja viedoklis:- Vēl joprojām jaunieša prātā.

Vēl pāris ideālie darba pieteikumi, kam nesekoja uzaicinājumi ierasties uz darba pārrunām:

Pieteikums ar CV:
“sveiks. Domaju ka es Jums piestāvu pec visa prasību saraksta, un esmu gatavs strādāt.”

Pieteikums bez CV:
“Sveiki!
Viesmiliba esmu vairak par 8 gafiem.sradaju ka ar arzemju klientiem ka ar musu krievu un latviewu valodas parzemjiem.esmu atbildiga persno bez sliktiem ieradumiem kas var risinat jebkuras sarezhgitas situacijas”

Pieteikums bez CV:
“Sveicināti, jauniete 24 gadi vēlas strādāt ja alga vismaz 430 eiro netto.”

Izvilkums no CV:
“Raksturojums un mērķis: Galvena velme ir stradat laba kolektiva bez nelagiem paradumiem, un izauksmes iespejas ka ari stabilu darba vietu un atalgojumu. Ir velme ari apgut jaunas lietas, un macities darbam nepieciešamo.Esmu loti komunikabla, laipna un atsaucīga.”

Pieteikums bez CV:
“Pardevējs
Sveiki, rakstu sakarā ar darba sludinājumu. Esmu 18 gadigs jaunēklis. Esmu komunikabls, strādīgs, un aktīvs. Meklēju darbu uz vasaru, līdz augusta beigām, jo vēl jāpabeidz 12 klase =) Labrāt strādātu šādā darba, un būtu gatavs ātri apgūt tā pienākumus. Vienīgā pieredze pardošana ir Skolēnu mācību uzņēmums, ar kuru dabuju 3 vietu valstī! Protu runāt izcili - latviski un krieviski, angliski - labi. Cerams ka esmu pietiekami labs kandidants, un jūs ar mani sazināsities =)
Tel.nr: ....
Esmu gatavs startēt jau tagad!”

Pieteikums bez CV:
“Labdien esu stradiga aktiva meitene.esu stradajusi par pardeveju partikas veikala ''....''ir autovaditaja aplieciba uz B kategoriju.pec profesijas esu friziere bet gribetu macities un augt cita joma ir videja profesionala izglitiba.viss sikak pa talruni.CV nevaru nosutit jo saja datora vinu nau un mans dators ir remonta.”

Darba devēja viedoklis: Kādā valstī un starp kādiem cilvēkiem dzīvojam!!!

Cilvēku tirdzniecības upuru un piederīgo konsultēšana par iespēju saņemt palīdzību valsts, pašvaldību iestādēs, institūcijās un nevalstiskajās iestādēs Latvijā, ārvalstīs.

Konsultēju darba strīdos un darba tiesisko attiecību izbeigšanas jautājumos. Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi. Darba līgumu izstrāde, darba devēja organizatorisku dokumentu sagatavošana. Prasības pieteikums par darba atjaunošanu. Pārstāvība darba strīdos kā darba devēja, tā arī darbinieka interesēs, tajā skaitā pārstāvība Valsts darba inspekcijā un tiesā.

Konsultēju darba ņēmējus par riskiem, tiesībām, pienākumiem pret valsti strādājot citā ES dalībvalstī. Darba devējiem par nepieciešamo darbinieku nosūtīšanai īslaicīgam darbam uz citu ES dalībvalsti. Darba ņēmējus par nodokļu atgriešanas iespēja par darbu citā ES dalībvalstī. Problēmsituāciju risināšana.

Konsultēju par iespēju atjaunot reputāciju interneta vidē. Par goda un cieņu aizskarošas, apkaunojošas un nepatiesas informācijas izņemšanas iespēju. Konsultēju par personas tiesību aizsardzību interneta vidē. Juridiskā palīdzība pierādījumu vākšanai un nostiprināšanai, speciālistu piesaistīšanai. Ieteikumi bērnam droša interneta vides veidošanā.

Konsultēju par iespēju imigrantiem saņemt brīvprātīgās atgriešanās palīdzību, un reintegrācijas palīdzību izcelsmes valstī.

Kompromisa ceļā panākts izlīgums vienmēr ir labāks nekā ilggadīgā un daudz resursu prasošā tiesvedība ar neparedzamu un tikai vienai pusei izdevīgu iznākumu. Abpusēji izdevīgs mierizlīgums vienmēr ir labākais pušu, it īpaši senu sadarbības partneru starpā radušos strīdu atrisinājums, jo tas spēj ne tikai nodrošināt ātrāku un taisnīgāku rezultātu, bet arī saglabāt partneru attiecības. Samierināšana un izlīgšana. Izlīguma noslēgšana.

Konsultācijas patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos. Patērētāju tiesību pārkāpumu novēršana, kas var ietvert pretenziju sastādīšanu komersantam, nekvalitatīvas preces pārbaudes un ekspertīzes nodrošināšanu, klienta interešu pārstāvību Patērētāju tiesība aizsardzības centrā un citās administratīvajās iestādēs un administratīvajā tiesā.

Konsultēju par poligrāfa izmantošanu kriminālprocesā un civilprocesā. Personāla esošo un potenciālo darbinieku uzticamības pārbaudei, neitrālu profesionālās kompetences līmeņa novērtēšanu, iespējamo laulātā drauga neuzticamību, pārbaudītu aizdomas par bērna saistību ar narkotiskajām vielām, alkoholu, prettiesiskām vai antisociālām darbībām.

Konsultēju par privātdetektīvu, drošības konsultantu piesaistīšanu parādu atgūšanai, esošo un potenciālo darbinieku vai sadarbības partneru uzticamības pārbaudei. Darba piedāvājumu pārbaudei. Jūsu bērnu drošībai bērna kontaktu un laika pavadīšanas pārbaudei (arī internetā). Pasākumi rūpnieciskās spiegošanas faktu konstatēšanai un novēršanai, telpu pārbaude par nesankcionētu noklausīšanos vai nesankcionētu informācijas noņemšanu no datortehnikas. Rekomendējamo drošības pasākumu kompleksa izstrādāšana. Laulības pārkāpšanas pārbaudei. Bezvēsts pazudušo personu meklēšanai. Maksātspējas noteikšanai. Vainīgo personu atrašana/papildus pierādījumu iegūšanai.

Biedrību reģistrācija.Dokumentu sagatavošana, biedrību, organizāciju, fondu, dibināšanai un reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā. Izmaiņu veikšana Uzņēmumu reģistrā. Pārstāvu klientu Uzņēmumu reģistrā.

Kontaktinformācija

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Diena Laiks
Darbadienās no 10.00 līdz 14.00

Telefoniski var vienoties par citu laiku. Sniedzu juridiskos pakalpojumus arī internetā.

Adrese

Madonas autoosta, Rīgas iela 6,
II stāvs, centrālās kāpnes.
Madona, Madonas novads, LV-4801

Tālr.

29640078 (LMT)
29540297 (Tele 2)

Pieteikties uz konsultāciju vai uzdot jautājumuKalendārs

Karte